Hoppa till innehåll

  Tar bort lukt med ett helt oövertröffat resultat!

  Whole Car Air Re-Freshers eliminerar omedelbart dålig lukt permanent på molekylär nivå ända in i fläktsystemet och lämnar en tropisk doft efter sig.
Rek konsumentpris exkl. moms

183 kr


Rabbat: 0%

Rek konsumentpris exkl. moms

183 kr

Du sparar:📦  Lagervara - Levereras normalt inom 2 vardagar.

Beskrivning

  Perfekt mot tillexempel hund och ciggaretlukt.

Specifikationer

  Faroangivelser
  * Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
  * Orsakar allvarlig ögonirritation
  * Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
  Skyddsangivelser
  * Förvaras oåtkomligt för barn
  * Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
  förbjuden
  * Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
  * Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
  * Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
  * VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
  kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
  * Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C
  * Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

   

Tekniskt- och säkerhetsdatablad

  Tekniskt datablad: 

  Säkerhetsdatablad:

Artikelnummer

G201502
070382014919

Rekommenderade tillbehör

Andra som kollat på den här, tittade även på:

En bild på Biokleen Målartvätt ECO inne, spray på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

68 kr
En bild på Biokleen Målartvätt ECO inne, refill på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

58 kr
En bild på Biokleen Tvätthandske Inne på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

53 kr
En bild på Biokleen Fasadtvätt ECO - 0,5L Ers. 13010 + 13110 på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

62 kr