Hoppa till innehåll

  Tar bort lätt oxidation och mindre reporRek konsumentpris exkl. moms

399 kr


Rabbat: 0%

Rek konsumentpris exkl. moms

399 kr

Du sparar:📦  Lagervara - Levereras normalt inom 2 vardagar.

Beskrivning

  En icke-slipande formula som rengör, polerar och skyddar alla slags glasfiber- och gelcoatytor på båt och husvagn/husbil i ett enda enkelt steg. 

  Tar bort lätt oxidation och matthet, mindre repor och polerrosor samtidigt som den ger ett glansigt och långvarigt skydd mot salt, korrosion och UV-strålar. 

   

   

  Faroangivelser

  Irriterar huden
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

   

  Skyddsangivelser

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
  Förvaras oåtkomligt för barn
  Inandas inte ångor
  Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
  Förvaras inlåst
  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

  Kompletterande faroinformation
  EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Innehåller: SOLVENTNAFTA (PETROLEUM), MEDELTUNG ALIFATISK, NAFTA (PETROLEUM),
  VÄTEBEHANDLAD TUNG

   

Specifikationer


  Förpackningsstorlek:

Tekniskt- och säkerhetsdatablad

  Tekniskt datablad:

  Säkerhetsdatablad:

Artikelnummer

M5032
07038215032

Rekommenderade tillbehör

Andra som kollat på den här, tittade även på:

En bild på JOTUN MC BRYTPASTA V på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

591 kr
En bild på JOTUN KVIST- OCH SPÄRRGRUNDNING på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

255 kr
En bild på LADY PURE COLOR på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

399 kr
En bild på LADY BALANCE på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

1 868 kr