Hoppa till innehåll

  En ny formula som nu rengör både fälgar och däck med effektivt skum som löser upp smuts, sot & bromsdamm.Rek konsumentpris exkl. moms

159 kr


Rabbat: 0%

Rek konsumentpris exkl. moms

159 kr

Du sparar:📦  Lagervara - Levereras normalt inom 2 vardagar.

Beskrivning

   

  Hot Rims All Wheel Cleaner, namnet säger allt! Liknar inget annat när det gäller att ta bort ingrodd smuts och bromsdamm. Bli av med envisa beläggningar med Hot Rims unika skum som bokstavligt gör att smuts och bromsdamm rinner av BÅDE från fälgar och däck.

  Efterlämnar en härlig ren lyster efter sig.

   

  Faroangivelse

  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

   

  Skyddsangivelser

  Förvaras oåtkomligt för barn
  Inandas inte dimma, ångor eller sprej
  Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
  VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
  eller duscha
  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
  kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
  Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
  Förvaras inlåst

  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

  Kompletterande faroinformation
  Innehåller: DINATRIUMMETASILIKAT

   

Specifikationer


  Förpackningsstorlek:

Tekniskt- och säkerhetsdatablad

  Tekniskt datablad:

  Säkerhetsdatablad:

Artikelnummer

G9524
07038280015

Rekommenderade tillbehör

Andra som kollat på den här, tittade även på:

En bild på JOTUN MC BRYTPASTA V på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

591 kr
En bild på JOTUN KVIST- OCH SPÄRRGRUNDNING på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

255 kr
En bild på LADY PURE COLOR på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

399 kr
En bild på LADY BALANCE på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

1 868 kr