Hoppa till innehåll
En bild på Meguiar's GC Leather Cleaner på Färggrossen.nu
Meguiar's GC Leather Cleaner

  Skonsam rengöring av läder och vinylRek konsumentpris exkl. moms

127 kr


Rabbat: 0%

Rek konsumentpris exkl. moms

127 kr

Du sparar:📦  Lagervara - Levereras normalt inom 2 vardagar.

Beskrivning

   

  Överlägsen rengöring för all slags skinn och läder, även mycket effektiv på vinyl.

  Avlägsnar säkert smuts och fläckar.

  Återskapar en “nykänsla”.

   

  Faroangivelse
  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

   

  Skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn
  Inandas inte dimma, ångor eller sprej
  Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
  VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
  eller duscha
  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
  kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
  Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
  Förvaras inlåst
  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

   

Specifikationer


  Förpackningsstorlek:

Tekniskt- och säkerhetsdatablad

  Tekniskt datablad:

  Säkerhetsdatablad:

Artikelnummer

G18516
07038200531

Rekommenderade tillbehör

Fler produkter...

En bild på DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

183 kr
En bild på DEMIDEKK ULTIMATE FÖNSTERFÄRG på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

287 kr
En bild på JOTUN MC BRYTPASTA V på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

665 kr
En bild på DEMIDEKK INFINITY TÄCKFÄRG på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

295 kr
En bild på VISIR OLJEGRUND PIGMENTERAD VATTENBUREN på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

215 kr