Hoppa till innehåll

   

  Otroligt effektiv men skonsam cabrengöringRek konsumentpris exkl. moms

159 kr


Rabbat: 0%

Rek konsumentpris exkl. moms

159 kr

Du sparar:📦  Lagervara - Levereras normalt inom 2 vardagar.

Beskrivning


  Meguiar's Convertible Top Cleaner för en snabb, effektiv och lätt rengöring av alla slags cabriolettak, även vinyltak. Den här milda men effektiva rengöraren avlägsnar föroreningar och smuts som hårt vatten, fågelspillning och oljerester utan att torka ut cabriolettaket. Meguiar's Convertible Top Cleaner avlägsnar också mindre rostfläckar och efterlämnar en fräsch nykänsla för att få ditt cabriolettak att se så bra ut som möjligt. 

   

  Signalord Fara

  Faroangivelse

  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon Skyddsangivelser 

  Förvaras oåtkomligt för barn

  Inandas inte dimma, ångor eller sprej

  Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

   

  VID FÖRTÄRING Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

   

  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha 

   

  VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja  Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

  Förvaras inlåst

  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

   

Specifikationer


  Förpackningsstorlek:

Tekniskt- och säkerhetsdatablad

  Tekniskt datablad:

  Säkerhetsdatablad:

Artikelnummer

G2016EU
07038222016

Rekommenderade tillbehör

Andra som kollat på den här, tittade även på:

En bild på JOTUN MC BRYTPASTA V på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

591 kr
En bild på JOTUN KVIST- OCH SPÄRRGRUNDNING på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

255 kr
En bild på LADY PURE COLOR på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

399 kr
En bild på LADY BALANCE på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

1 868 kr