Hoppa till innehåll

  Rengöring för textiler t ex bilsäten, soffor mm
Rek konsumentpris exkl. moms

119 kr


Rabbat: 0%

Rek konsumentpris exkl. moms

119 kr

Du sparar:📦  Lagervara - Levereras normalt inom 2 vardagar.

Beskrivning

   

  Kaffe, läppstift, olja eller andra svåra fläckar behöver inte sitta kvar i mattorna eller klädseln. Till skillnad från andra rengöringsmedel avlägsnar Meguiar’s Carpet and Interior Cleaner envisa beläggningar utan att missfärga ytan.  

   

  Signalord Fara

  Faroangivelse

  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

   

  Skyddsangivelser

  Förvaras oåtkomligt för barn

  Inandas inte dimma, ångor eller sprej

  Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

   

  VID FÖRTÄRING

  Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha 

  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

  Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

  Förvaras inlåst

  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning Kompletterande faroinformation Innehåller: DINATRIUMMETASILIKAT

   

Specifikationer


  Förpackningsstorlek:

Tekniskt- och säkerhetsdatablad

  Tekniskt datablad:

  Säkerhetsdatablad:

Artikelnummer

G9416EU
07038280017

Rekommenderade tillbehör

Andra som kollat på den här, tittade även på:

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG


Logga in för att se ditt pris

343 kr
En bild på JOTUN MC BRYTPASTA V på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

591 kr
En bild på LADY BALANCE på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

263 kr
En bild på LADY SUPREME FINISH 40 på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

1 036 kr