Hoppa till innehåll

  Tar permanent bort oönskade odörerRek konsumentpris exkl. moms

183 kr


Rabbat: 0%

Rek konsumentpris exkl. moms

183 kr

Du sparar:📦  Lagervara - Levereras normalt inom 2 vardagar.

Beskrivning

  Det första luktelimineringssystemet för hela bilen. Eliminerar omedelbart lukter permanent på molekylär nivå ända in i fläktsystemet och lämnar en nybils-doft efter sig.

  Tar permanent bort oönskade odörer som t.ex. cigarettrök, våt hund, med mera

   

  Faroangivelser

  Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
  Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

   

  Skyddsangivelser

  Förvaras oåtkomligt för barn
  Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
  förbjuden
  Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
  Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
  Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
  kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
  Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C
  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

   

   

   

  VID KONTAKT MED ÖGONEN

  Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

  Skyddas från solljus.

  Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C

  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

   

Specifikationer


  Förpackningsstorlek:

Tekniskt- och säkerhetsdatablad

  Tekniskt datablad:

  Säkerhetsdatablad:

Artikelnummer

G16402
07038201039

Rekommenderade tillbehör

Andra som kollat på den här, tittade även på:

En bild på JOTUN MC BRYTPASTA V på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

591 kr
En bild på JOTUN KVIST- OCH SPÄRRGRUNDNING på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

255 kr
En bild på LADY PURE COLOR på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

399 kr
En bild på LADY BALANCE på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

1 868 kr