Hoppa till innehåll
En bild på Meguiar's Air Re-Fresher New Car på Färggrossen.nu
Meguiar's Air Re-Fresher New Car

  Tar permanent bort oönskade odörerRek konsumentpris exkl. moms

143 kr


Rabbat: 0%

Rek konsumentpris exkl. moms

143 kr

Du sparar:📦  Lagervara - Levereras normalt inom 2 vardagar.

Beskrivning

  Det första luktelimineringssystemet för hela bilen. Eliminerar omedelbart lukter permanent på molekylär nivå ända in i fläktsystemet och lämnar en nybils-doft efter sig.

  Tar permanent bort oönskade odörer som t.ex. cigarettrök, våt hund, med mera

   

  Faroangivelser

  Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
  Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

   

  Skyddsangivelser

  Förvaras oåtkomligt för barn
  Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
  förbjuden
  Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
  Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
  Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
  kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
  Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C
  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

   

   

   

  VID KONTAKT MED ÖGONEN

  Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

  Skyddas från solljus.

  Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C

  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

   

Specifikationer


  Förpackningsstorlek:

Tekniskt- och säkerhetsdatablad

  Tekniskt datablad:

  Säkerhetsdatablad:

Artikelnummer

G16402
07038201039

Rekommenderade tillbehör

Fler produkter...

En bild på DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

183 kr
En bild på DEMIDEKK ULTIMATE FÖNSTERFÄRG på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

287 kr
En bild på JOTUN MC BRYTPASTA V på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

665 kr
En bild på DEMIDEKK INFINITY TÄCKFÄRG på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

295 kr
En bild på VISIR OLJEGRUND PIGMENTERAD VATTENBUREN på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

215 kr