Hoppa till innehåll
  Falu Fasad är en modern alkydoljeburen emulsionsfärg och har egenskaper som liknar traditionell slamfärg.
  Den är matt och lättstruken, det bildas ingen tät färgfilm, vilket möjliggör att träet kan andas. Den fäster på många underlag och kan med fördel användas tillsammans med slamfärg på de ytor som traditionell slamfärg ej lämpar sig för.
  Falu Vapen fasadfärg är registrerad i BASTA-systemet vilket innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

  - helmatt
  - fäster på hyvlat virke
  - stort utbud av kulörer
  - kräver inga grundfärger
  - längre ommålningsintervall än traditionell Rödfärg

  Finns i: A-Bas, C-Bas


Rek konsumentpris exkl. moms

1 140 kr


Rabbat: 0%

Rek konsumentpris exkl. moms

1 140 kr

Du sparar:📦  Lagervara - Levereras normalt inom 2 vardagar.

Beskrivning

  Falu Fasad
  Använd­ning­som­råde: Mål­ning av trä­fasader
  OBS! Rek­om­menderas ej på tidi­gare färgsys­tem som innehåller akrylatbindemedel och vi avråder även att måla med den Faluvita kulören på tryckimpregnerat virke, då vissa impregneringsvätskor kan påverkar kulören.

  För­e­han­dling
  Nytt eller fab­riks­grun­dat virke och tryckim­preg­n­erat virke: Avlägsna all eventuell smuts och damm och säk­er­ställ mål­nings­bart under­lag.
  Måla inte på färskt tryckim­preg­n­erat virke, även fab­riks­grun­dat virke med en fet grund­färg är min­dre lämpligt som under­lag.
  Tidi­gare målade ytor: Borsta ner all löst sit­tande färg.
  Tjocka färgskikt skra­pas ned.
  Man bör göra en nog­grann under­sökn­ing för att se om det finns några defek­ter.
  Fram­för allt bör man under­söka om det finns påverkan från fukt.
  Mjukt röt­ska­dat trä ska ersät­tas och grått väder­slitet trä tas bort.
  Var noga med att fasaden är torr innan mål­ning högst en fuk­thalt av 17%.

  Mål­ning
  Rör om fär­gen väl.
  På nytt virke grunda först med ett skikt med för­tun­nad färg, 5–10% vat­ten.
  Vänta minst ett dygn innan färdig­mål­ning med ett skikt oför­tun­nad färg.
  Måla tunt och inar­beta fär­gen väl och måla hela pan­el-­brä­dans längd.
  Täck detal­jer på huset som ej skall målas med plast.
  Låt sky­d­det sitta kvar tills fär­gen är fullt vattenfast.
  Vid kulör­byte på fasad tidi­gare målad slam­färg är det vik­tigt att den ursprung­liga slam­fär­gen noga borstas bort för att de äldre pig­menten inte ska påverka den nya fär­gen.
  Kon­trollera att kulören som önskas och tas fram genom bryt­sys­tem är god­känd utav Falu Vapen (se kulörkarta längre ner).

Specifikationer

  Teknisk data:

  Appliceringsmetod: Pensel
  Färgåtgång: 1 liter räcker 4-6 m2 Vid torrfilm av 30 – 45 m. - Rekommenderas ej färgskikt över 100m torrfilm.
  Torktider: Dammtorr 30 minuter - Genomtorr efter 1 dygn - Helt vattenfast efter ca 1 vecka
  Förtunning: Vatten. Behöver normalt ej spädas.
  Rengöring redskap: Såpa och ljummet vatten. Arbeta in såpan i penseln, skölj därefter ren penseln med ljummet vatten.
  Torrhalt : Vikttorrhalt: 35±3 - Volymtorrhalt: 23%±2
  VOC: Produktens <3 g/l Gränsvärde (Kat A/d) 130 g/l (2010)
  Densitet: 1,1-1,3 Kg/l
  Glansgrad: Helmatt

  Lagring: Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C
  Lagringstid: I oöppnad: förpackning 2 år

Tekniskt- och säkerhetsdatablad

  Säkerhetsdatablad: Ladda ner

  Produktdatablad: Ladda ner

  Färgkarta Falu Fasad: Ladda ner

  kopplingarkopplingar ,falu-rodfarg-fasadpensel,

Artikelnummer

FV56110
7391500561102

Rekommenderade tillbehör

Andra som kollat på den här, tittade även på:

There is no related products to display.