Produktbild för “JOTUN RULLSPACKEL - 10L”

JOTUN RULLSPACKEL - 10L

Lagerstatus: Finns i lager

Jotun Rullspackel är en lätt spackelmassa baserad på cellulosaderivat och akrylemulsion tillsatt lätt fyllnadsmaterial och finkrossad dolomit.

Vägledningspris: 409,00 kr inkl. moms

Klarna

Denna produkt kan delbetalas med följande alternativ:Läs mer om delbetalningar.


Snabbfakta:

“JOTUN RULLSPACKEL - 10L”
862001LVA
Jotun Sverige AB

Produktbeskrivning:

Produkten har minimal krympning och god
vidhäftning. Används för bredspackling av glasfiberväv, textiltapet och andra ojämna väggytor. Kan även användas på betong, lättbetong och puts. Massan är finkorning och kan därför användas som sista lager vid spackling av ytor som skall målas eller täckas med en
tunn tapet. Jotun Rullspackel är ett lätt spackel som är lämpligt att applicera med rulle. Kan spacklas ut i tjocklek 0-4 mm utan sprickbildning.

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:
Appliceringsmetod................................................ Rulle, efterslätas med bredspackel.
Torktid (23ºC, 50% R.H.):
Dammtorr........................................................... Efter ca. 1/2 timme
Min. intervall för övermålning................................ 24 timmar Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet,
ventilation och filmtjocklek.
Förtunning/rengöringsmedel.................................. Vatten. Skall normalt inte förtunnas.
Blandningsförhållande.......................................... En-komponent, färdig att användas.


FÖRBEHANDLING:
Utstående ojämnheter och betonggrader tas bort med spackelspade eller genom slipning. Blanka ytor rengöres med Jotun Husvask och mattslipas.


BRUKSANVISNING:
Appliceras med grov rulle eller strukturrulle. Massan efterslätas med spackelspade. Använd slippapper avsett för vattenburna produkter för slipning av spackelmassan.


GENERELLT:
Glasfiberväv som skall spacklas helt slät påföres två skikt Jotun Rullspackel. Jotun Rullspackel kan med fördel användas till stora ytor som skall bredspacklas. Påföringstiden reduceras markant vid användning av rulle.
Skador och ojämnheter fläckspacklas innan ytorna bredspacklas. Används i torra rum. Massan innehåller aluminiumsilikat (glasfragment), skydda därför ögonen med ett ansiktsvisir vid slipning. För ytterliggare information se säkerhetsdatablad.


AVFALLSHANTERING:
Avlägsna mest möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester skall lämnas till lokal miljöstation.

Storlek. 10L

Produktbilder:

Bild 1 av 1
10L rullesparkel 3D sept 2010

Tillbehör & Relaterade produkter:

Inga rekommenderade tillbehör för denna produkt.

Nedladdningsbara faktablad:

Inga nedladdningsbara produktblad för denna produkt.