Insekts- och skadedjursbekämpning

Fly-Master Extra, Kobra Rex Råttgift.