Produktbild för “JOTAPROFF AQUATECH VIT-BAS Obruten - 9L”

JOTAPROFF AQUATECH VIT-BAS Obruten - 9L

Lagerstatus: Finns i lager

Silkematt färg (glans 10) för våtrum och tvättutrymmen.

Vägledningspris: 1.985,00 kr inkl. moms

Snabbfakta:

“JOTAPROFF AQUATECH VIT-BAS Obruten - 9L”
25PMAAKVA
1.00 kg

Produktbeskrivning:

Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem.

Kan användas som vattentätt och vattenavvisande ytskikt på väggar och tak i våtrum/våtzoner på sjukhus, livsmedelsindustrin och övriga utrymmen där en slitstark och fuktbeständig yta krävs.

Färgen innehåller medel som skyddar mot mögelbeväxning.

Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk. Produkten ingår i Jotuns våtrumssystem som är godkänt av MVK. Se jotun.se för utförlig utförandeanvisning över hur systemet byggs upp.

Godkända underlag är betong, puts och gipsskivor. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för Jotuns våtrumssystem.upp.

Appliceringstekniska data
Anmärkning
Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga
innan användning.
Vid montering av Jotuns Våtrumssystem skall utförandeanvisningen följas (se jotun.se).
Appliceringsverktyg / -metoder
Roller, pensel eller högtrycksspruta.
Riktlinjer vid högtryckssprutning
Munstyckets diameter 0,53 mm (0.021″)

Rengöring av verktyg
Vatten och JOTUN Penseltvätt.
Förbrukning per strykning (m²/liter)
Rekommenderad: skikttjocklek per skikt (μm) Våt (beräknad) 100 - 125
Rekommenderad  Torr (beräknad) 8 - 10 41 - 51
Sträckförmåga och skikttjocklek
Förtunning: Skall inte spädas.
Förhållanden under applicering
Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.
Torktider
Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar Luftfuktighet (RH) 50 % Luftens temperatur 23 °C
Torr för beröring 1 t
Brukstorr 10 dagar
Övermålningsbar efter 4 t
Genomhärdad 10 dagar
Låt systemet torka minst 10 dagar innan vattenbelastning.
Underlagets temperatur 23 °C
Bruksanvisning
Uppbyggnad av ett vattentätt system.
Förarbete: Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Rengör med JOTUN Special Målartvätt. Ojämheter i underlaget, skruvhål, skarvar mellan skivmaterial, samt in- och utgående hörn spacklas med JOTUN Spackel våtrum. Vid användning av skivunderlag skall utgående hörn förstärkas med hörnbeslag och skarvarna förstärks med pappersremsa.
Övergång mellan vägg och golv: Vid användning av vinylbeläggning på golv skall glasfiberväven dras minst 30 mm över golvbeläggningens sockel. JOTUN Grundning och lim för våtrum och JOTAPROFF AquaTech skall påföras minst 3 mm nedanför väven för att försegla kanten på denna. Språnget mellan sockel och vägg spacklas med JOTUN Spackel våtrum. Överlappning på golvbeläggning av PVC som har en yta av PUR slipas noga.
Avlägsna slipdammet och avfetta för att säkra god vidhäftning mellan golvbeläggning och det målade våtrumssystemet.
Vid montering av kakel som sockel skall väggen färdigbehandlas med hela färgssystemet innan sockeln sätts upp. Färgsystemet skall överlappa golvmembranet med minst 30 mm. Efter att sockeln av kakel limmats upp skall kanten mellan kakel och färgsystemet förseglas med Casco AquaSeal.
Rörgenomföringar: Runt genomföringar skall det skäras en V-fog som grundas med JOTUN Grundning och lim för våtrum på skadan.
Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för
denna produkt.

JOTAPROFF AquaTech
Tekniskt datablad
2
lim för våtrum som förtunnats 2:1 med vatten. Skall torka minst 4 timmar. Därefter fylls fogen med Casco AquaSeal. Vid väggdosor kan man i tillägg täcka med en manschett avsedd för rör-i-rör system. Manschetten limas fast till underlaget med Casco AquaSeal.
Grundning: Alla sugande underlag grundas med JOTUN Grundning och lim för våtrum som förtunnats 2:1 med vatten. Förbrukning ca. 15 m²/liter. Skall torka minst 4 timmar.
Väggbeklädnad: Påför oförtunnad JOTUN Grundning och lim för våtrum. Förbrukning 4-5 m²/liter. Använd en långhårig roller. Montera JOTUN Glasfiberväv Fin Våtrum. Säkerställ att JOTUN Grundning och lim för våtrum inte hinner bli yttorr innan glasfiberväven monteras. Tapetvåderna monteras kant i kant på ytorna och med 1 cm överlappning i inåtgående hörn. Montera max 2 längder åt gången. Det är viktigt att blåsor som uppkommit slätas ut. Detta utförs enklast med en styv plastspackel där kanterna avrundats med slippapper. Påför JOTUN Grundning och Lim för våtrum som grundning. Grundningen påföres därefter oförtunnad, detta kan göras «vått i vått». Låt grundningen torka i 12 timmar.
Vid montering av glasfiberväv skall en tapetkniv med nytt tunt blad användas för att skära glasfiberväven.
Skador eller sprickor i glasfiberväven som uppstår i samband med friskärning runt rörgenomföringar skall repareras med en extra strykning oförtunnad JOTUN Grundning och lim för våtrum på skadan.
Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF AquaTech.
Underlag som sedan tidigare är målat med Jotuns Våtrumssystem
Förarbete: Rengör med JOTUN Special Målartvätt, mattslipa ytan och avlägsna allt slipdam.
Täckfärg: 2 x JOTAPROFF AquaTech.
Rengöring av spill
JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.
Nymålade ytor skall inte tvättas eller utsättas för vattenbelastning de första 10 dagarna (härdningstid för produkten). JOTUN Special målartvätt rekommenderas. Vid tvättning av ytan skall tvättmedlets pH-värde inte överstiga pH 9. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .
Underhåll
Det finns FDU-datablad tillgänligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.
Lagring
Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Storlek: 9L

Förpackningsstorlek: 1

Produktbilder:

Bild 1 av 1
10L_Jotaproff_Aquatech_tcm28-124913

Nedladdningsbara faktablad:

JOTAPROFF AQUATECH SDS 17 [142.6 KB]

Vi accepterar MasterCard VISA för säkra köp med 3D Secure-teknik MasterCard SecureCode Verified by VISA där betalningar sköts via Auriga ePayment