Produktbild för “VISIR OLJEGRUNDNING PIGMENTERAD Vattenburen - 10L”

VISIR OLJEGRUNDNING PIGMENTERAD Vattenburen - 10L

Lagerstatus: Finns i lager

VISIR Pigmenterad Är en grundning med extra god inträngning, för utvändig träpanel av gran och furu.

Vägledningspris: 1 828,00 kr inkl. moms

Klarna

Denna produkt kan delbetalas med följande alternativ:Läs mer om delbetalningar.


Snabbfakta:

“VISIR OLJEGRUNDNING PIGMENTERAD Vattenburen - 10L”
16QU67LVA
1.00 kg

Produktbeskrivning:

Visir Oljegrunning Pigmentert är en specialgrundning baserad på alkydolja. Den gör träet
mycket vattenavvisande . Produkten binder också lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning för
slutstrykning. Den speciella pigmenteringen skyddar träet mot skadligt UV-ljus och har en
kulör som liknar nytt oexponerat trä.
Egenskaper: Förstärker ytan och gör den vattenavvisande. Gör att färgsystemet får ökad
hållbarhet.
Användningsområde: För utomhusbruk. Används före applicering av täcklasyr och täckfärg
på allt nytt och väderslitet trä, även tryckimpregnerat. Under det kalla halvåret (temperturer
lägre än +5º C) skall Visir Oljegrundning Klar användas.
FYSIKALISKA DATA:
Typ.................................................................... Grundning baserad på speciella alkydoljor
Kulör.................................................................. Till det närmaste kulören hos nytt oexponerat trä.
Viskositet........................................................... 55-57 sek (DIN 4)
Litervikt............................................................... 1,00
Torrhalt (volym-%)................................................ 40
APPLICERINGSTEKNISKA DATA:
Rekommenderad förbrukning, ohyvlat trä
4-7 m²/liter
Rekommenderad förbrukning, hyvlat trä
8-12 m²/liter
Appliceringsmetod................................................ Pensel avsedd för grundolja
Torktid (23ºC, 50% R.H.):
Dammtorr........................................................... 2 timmar
Min. intervall för övermålning................................ 24 timmar Torktiden avviker vid ändrad temperatur,
luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Förtunning/rengöringsmedel.................................. Vattenburen. Skall inte spädas. Skall inte sprutas.
Rengöring: Jotun Penseltvätt och vatten.

BRUKSANVISNING:
VISIR OLJEGRUNDNING PIGMENTERAD Sida 2 av 3
FÖRARBETE: Underlaget skall vara fast, rent och torrt innan behandling.
Nytt trä:
Trä/panel som stått obehandlat mer än 4 veckor skall tvättas och lösa träfibrer skall avlägsnas genom
stålborstning.
Vacuumimpregnerade fönsterbågar skall avfettas och skarpa kanter avrundas innan grundningen appliceras.
Tidigare behandlade underlag:
Tvätta med Jotun Kraftvask- (följ bruksanvisningen, mer information finns i broschyren Jotun Tvättserie).
Fönsterbågar rengörs med Jotun Husvask. Skölj noga med rent vatten.
Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom skrapning/stålborstning, sen appliceras Jotun Alg- och
Mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen).
Om underlaget är behandlat med linolja eller linoljeinnehållande lasyr/täcklasyr/täckfärg skall träet friläggas och
sen tvättas med Jotun Kraftvask (fönsterbågar tvättas med Jotun Husvask) eftersom gammal linolja kan orsaka
blåsbildning då den målas över med lasyr, täcklasyr eller täckfärg.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:
Nytt trä: Behandlas före eller omgående efter montering med en strykning Visir Oljegrunning Pigmentert.
Grundningen skall strykas ut noga. Använd en grundningspensel, undvik torrstrykning. Avsluta inte mitt på
panelen utan påför Visir Oljegrunning Pigmentert i hela panelens längdriktning. Kom ihåg att mätta allt ändträ
(3-4 strykningar vått-i-vått). Slutbehandla träet med önskad produkt snarast möjligt, senast inom 1 månad.
Tidigare behandlade underlag: Bart trä påföres en strykning Visir Oljegrunning Pigmentert. Grundningen
skall strykas ut noga, då produkten inte skall bilda film på ytan. Torka av eventuellt överflöd av grundning från
intakta ytor.

GENERELLT: Visir Oljegrunning Pigmentert kan övermålas med alla Jotuns täcklasyrer och täckfärger.
Under transparent lasyr rekommenderas Visir Oljegrunning Klar. Används Visir Oljegrunning Pigmentert under en transparent lasyr kan detta resultera i att slutkulören skiljer sig mycket från kulören i färgkartan/uppstrykningsprov. Gör eventuellt en provstrykning.
Ytor som är angripna av svartmögel/alger skall behandlas med Jotun Alg- och Mögeldesinfektion efter rengöring med Jotun Kraftvask ( OBS! Jotun Husvask på fönsterbågar).
Träet skall slutbehandlas med önskad produkt snarast möjligt, dock senast inom 1 månad.
För ytterliggare information; se Visir broschyren, säkerhetsdatablad och www.jotun.se

Storlek: 10L

Förpackninsstorlek: 1

Produktbilder:

Bild 1 av 1
visirpig

Tillbehör & Relaterade produkter:

Inga rekommenderade tillbehör för denna produkt.

Nedladdningsbara faktablad:

SDS - Visir Oljegrundning Pigmenterad [32.1 KB]

VISIR OLJEGRUNDNING PIGMENTERAD[1] [36.9 KB]