Produktbild för “VISIR OLJEGRUNDNING KLAR Lösningsm.buren - 9L”

VISIR OLJEGRUNDNING KLAR Lösningsm.buren - 9L

Lagerstatus: Finns i lager

Vattenavvisande grundning som binder lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning till slutstrykningen.

Vägledningspris: 1.732,00 kr inkl. moms

Snabbfakta:

“VISIR OLJEGRUNDNING KLAR Lösningsm.buren - 9L”
629CLRKVAV01

Produktbeskrivning:

Produkten innehåller filmkonserverande medel som motverkar beväxning av svartmögel på träytan.
Egenskaper och fördelar
Förstärker ytan och gör den vattenavvisande. Gör så att färgsystemet får ökad hållbarhet.
Användningsområde
Endast för utomhusbruk. Används innan applicering av lasyr på allt nytt och väderslitet trä. Rekommenderas även under täcklasyr och täckfärg under vinterhalvåret (under + 5°C).

Generisk typ Grundning baserad på speciella alkydoljor.
Torrhalt 30 volym%
Litervikt 0,92 kg/l
Kulör Opigmenterad, klar.
Brytning VISIR Oljegrunnning klar kan brytas till VISIR-kulör över Jotun Multicolor system.
VOC för bruksfärdig blandning
EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/h): 750 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 750 g/l VOC.

Panelen skall slutbehandlas med önskad produkt inom 1 månad. För att säkra korrekt hantering av denna produkt bör skyddshandskar av typen engångshandskar användas hela tiden. Det är viktigt att byta handskar regelbundet med hänsyn till dess kemikaliebeständighet samt genombrottstid.
Appliceringsmetoder
Använd en grundningspensel, undvik att torrstryka produkten. Avsluta inte mitt på panelen utan påför VISIR Oljegrunning Klar i hela panelbrädornas längdriktning. Grundningen skall strykas ut noga då produkten inte skall bilda film på ytan. Eventuell överflödig grundning på intakta ytor skall torkas av.
Utgivningsdatum:
Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
Sida: 1/3
Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för
denna produkt.

Rengöring av verktyg JOTUN Penseltvätt och vatten.

Förbrukning per strykning
Rekommenderad, ohyvlat trä 4 m²/l
Rekommenderad, hyvlat trä 9 m²/l

Torktiden beror på underlagets temperatur (min. -5°C), underlagets sugförmåga, luftfuktighet och luftcirkulation.
Förarbete
Ytorna skall vara rena, fasta och torra: Avrunda skarpa kanter. Panel som har stått obehandlad i mer än 4 veckor skall rengöras och lösa träfibrer avlägsnas. Tidigare behandlat trä rengörs med JOTUN Kraftvask. Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning.
Fönsterbågar tvättas med JOTUN Husvask. Skölj noga med rent vatten. Lös lasyr/färg avlägsnas genom skrapning/stålborstning innan applicering av JOTUN Alg- och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen).
Underlag som är behandlat med linolja eller lasyr med linolja, skall rengöras ned till obehandlat trä, då gammal linolja kan orsaka blåsbildning vid senare behandling med lasyr, täcklasyr eller täckfärg.
Förbehandling
Påför JOTUN Alg - och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning.
Ytor som är angripna av svartmögel/alger behandlas med JOTUN Alg - och mögeldesinfektion efter rengöring med JOTUN Kraftvask.
Grundning
Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering med en strykning VISIR Oljegrunning klar. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått. Rekommenderas under täcklasyr och täckfärg under vinterhalvåret.
Grundning bör målas över snarast möjligt och senast inom 1 månad. För bästa skydd kan trä som grundas under vinterhalvåret (och sedan skall täcklaseras eller täckmålas) påföras 1 x DEMIDEKK Oljetäckfärg, för att sedan slutstryka ytorna med valfri produkt till våren.
VISIR Oljegrunning klar kan användas som grundning på ädelträ innan behandling med BENAR produkterna.
Slutstrykning
Kan överbehandlas med alla JOTUNs lasyrer, täcklasyrer och täckfärger.

Storlek: 9L

Förpackninsstorlek: 1

Produktbilder:

Bild 1 av 1
10L_Visir_Klar[1]

Tillbehör & Relaterade produkter:

Inga rekommenderade tillbehör för denna produkt.

Nedladdningsbara faktablad:

SDS - Visir Oljegrundning Klar [64.1 KB]

VISIR OLJEGRUNDNING KLAR[1] [36.8 KB]

Vi accepterar MasterCard VISA för säkra köp med 3D Secure-teknik MasterCard SecureCode Verified by VISA där betalningar sköts via Auriga ePayment