Hoppa till innehåll

   

  Cabimpregnering på enkelt sättRek konsumentpris exkl. moms

175 kr


Rabbat: 0%

Rek konsumentpris exkl. moms

175 kr

Du sparar:📦  Lagervara - Levereras normalt inom 2 vardagar.

Beskrivning


  Skydda och bevara ditt cabriolettak med Meguiar's Convertible & Cabriolet Weatherproofer. Den här innehållsrika formulan skapar en kraftigt skyddande barriär som levererar en mycket lång hållbarhet och skyddar mot UV-strålar, surt regn, fågelspillning med mera. Helt utvecklad för att användas på cabriolettak oavsett material (ej lack). Meguiar's Convertible & Cabriolet Weatherproofer är den lätt använda lösningen för att hålla ditt cabriolet tak i nyskick.


  Faroangivelser 

  Extremt brandfarlig aerosol.

  Tryckbehållare Kan sprängas vid uppvärmning 

  Irriterar huden 

  Orsakar allvarlig ögonirritation 

  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad 

  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter Skyddsangivelser 

  Förvaras oåtkomligt för barn 

  Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor

  Rökning förbjuden 

  Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor 

  Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare 

  Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen 

  Förvaras inlåst 

  Skyddas från solljus

  Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F 

  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning Kompletterande faroinformation

  Innehåller: HEPTAN, ACETON

   

Specifikationer


  Förpackningsstorlek:

Tekniskt- och säkerhetsdatablad

  Tekniskt datablad:

  Säkerhetsdatablad:

Artikelnummer

G2112EU
07038212112

Rekommenderade tillbehör

Andra som kollat på den här, tittade även på:

En bild på JOTUN MC BRYTPASTA V på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

543 kr
DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG


Logga in för att se ditt pris

311 kr
En bild på LADY SUPREME FINISH 40 på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

351 kr
En bild på LADY BALANCE på Färggrossen.nu


Logga in för att se ditt pris

207 kr